Integritetspolicy

Kära webbplatsbesökare,

yellowsitesch.com samlar in icke-personligt identifierande information av det slag som webbläsare och servrar vanligtvis gör tillgängliga, såsom webbläsartyp, språkinställning, refererande webbplats och datum och tid för varje besöksbegäran.yellowsitesch.com Syftet med att samla in icke-personligt identifierande information är att bättre förstå huryellowsitesch.com s besökare använder dess webbplats. Då och då,yellowsitesch.com kan släppa icke-personligt identifierande information sammantaget, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användningen av sin webbplats.

yellowsitesch.com samlar också in potentiellt personligt identifierande information som IP-adresser (Internet Protocol).yellowsitesch.com använder dock inte sådan information för att identifiera sina besökare, och avslöjar inte sådan information, annat än under samma omständigheter som den använder och avslöjar personligt identifierande information, som beskrivs nedan.

Insamling av personligt identifierande information

Vissa besökare tillyellowsitesch.com s webbplatser väljer att interagera medyellowsitesch.com på sätt som kräveryellowsitesch.com att samla in personlig information. Mängden och typen av information somyellowsitesch.com samlas beror på arten av interaktionen. De som ägnar sig åt transaktioner medyellowsitesch.com genom att köpa en tjänst ombeds att tillhandahålla ytterligare information, inklusive vid behov den personliga och finansiella information som krävs för att behandla dessa transaktioner. I varje fall,yellowsitesch.com samlar in sådan information endast i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion medyellowsitesch.com .yellowsitesch.com avslöjar inte personligt identifierande information annat än vad som beskrivs nedan. Och besökare kan alltid vägra att tillhandahålla personligt identifierande information, med den varningen att det kan hindra dem från att delta i vissa webbplatsrelaterade aktiviteter.

Aggregerad statistik

yellowsitesch.com kan samla in statistik om besökarnas beteende på sina webbplatser.yellowsitesch.com kan visa denna information offentligt eller tillhandahålla den till andra. I alla fall,yellowsitesch.com avslöjar inte personligt identifierande information annat än vad som beskrivs nedan.

Skydd av viss personligt identifierande information

yellowsitesch.com avslöjar potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information endast till de av sina anställda, entreprenörer och anslutna organisationer som (i) behöver känna till denna information för att kunna behandla den påyellowsitesch.com s räkning eller för att tillhandahålla tjänster tillgängliga påyellowsitesch.com s webbplatser och (ii) som har gått med på att inte avslöja det för andra. Vissa av dessa anställda, entreprenörer och anslutna organisationer kan vara belägna utanför ditt hemland; genom att användayellowsitesch.com s webbplatser, samtycker du till överföring av sådan information till dem.yellowsitesch.com kommer inte att hyra ut eller sälja potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information till någon. Annat än till sina anställda, entreprenörer och anslutna organisationer, som beskrivs ovan,yellowsitesch.com avslöjar potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information endast när det krävs att göra det enligt lag, eller näryellowsitesch.com anser i god tro att avslöjande rimligen är nödvändigt för att skydda egendomen eller rättigheterna föryellowsitesch.com , tredje part eller allmänheten i stort. Om du är en registrerad användare avyellowsitesch.com webbplats och har angett din e-postadress,yellowsitesch.com kan ibland skicka ett e-postmeddelande för att berätta om nya funktioner, be om din feedback eller bara hålla dig uppdaterad om vad som händer medyellowsitesch.com och våra produkter.yellowsitesch.com vidtar alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, ändring eller förstörelse av potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information.

Småkakor

En cookie är en rad information som en webbplats lagrar på en besökares dator, och som besökarens webbläsare tillhandahåller till webbplatsen varje gång besökaren återvänder.yellowsitesch.com använder cookies för att hjälpayellowsitesch.com identifiera och spåra besökare, deras användning avyellowsitesch.com webbplats och deras inställningar för webbplatsåtkomst.yellowsitesch.com besökare som inte vill ha cookies placerade på sina datorer bör ställa in sina webbläsare så att de vägrar cookies innan de användsyellowsitesch.com s webbplatser, med den nackdelen att vissa funktioner iyellowsitesch.com s webbplatser kanske inte fungerar korrekt utan hjälp av cookies.

Ändringar av sekretesspolicyn

yellowsitesch.com kan ändra sin integritetspolicy från tid till annan, och iyellowsitesch.com efter eget gottfinnande.yellowsitesch.com uppmuntrar besökare att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella ändringar i dess sekretesspolicy. Din fortsatta användning av denna webbplats efter varje ändring i denna integritetspolicy kommer att utgöra ditt godkännande av en sådan ändring.