Användarvillkor

1. Villkor

Genom att gå till webbplatsen på https://yellowsitesch.com , samtycker du till att vara bunden av dessa tjänstevillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar, och samtycker till att du är ansvarig för att följa tillämpliga lokala lagar. Om du inte godkänner någon av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätt och varumärkeslagar.

2. Använd licens

 1. Tillstånd ges att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på Yellowsite Ltd:s webbplats för personlig, icke-kommersiell tillfällig visning endast. Detta är beviljande av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte:
  1. ändra eller kopiera materialet;
  2. använda materialet för något kommersiellt syfte eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
  3. försök att dekompilera eller bakåtkonstruera någon programvara som finns på Yellowsite Ltd:s webbplats;
  4. ta bort all upphovsrätt eller andra äganderättsbeteckningar från materialet; eller
  5. överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.
 2. Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av Yellowsite Ltd när som helst. När du avslutar din visning av detta material eller vid uppsägning av denna licens måste du förstöra allt nedladdat material i din ägo, oavsett om det är i elektroniskt eller tryckt format.

3. Begränsningar

Yellowsite Ltd eller dess leverantörer ska under inga omständigheter hållas ansvariga för några skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av affärsavbrott) som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda materialet på Yellowsite Ltd:s webbplats, även om Yellowsite Ltd eller en auktoriserad representant från Yellowsite Ltd har underrättats muntligt eller skriftligt om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.

4. Ansvarsfriskrivning

 1. Materialet på Yellowsite Ltd:s webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Yellowsite Ltd lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, och frånsäger sig och förnekar härmed alla andra garantier inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra rättigheter.
 2. Yellowsite Ltd garanterar eller gör inga utfästelser om riktigheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på några webbplatser som är länkade till denna webbplats.

5. Materialens noggrannhet

Materialet som visas på Yellowsite Ltds webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Yellowsite Ltd garanterar inte att något av materialet på dess webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. Yellowsite Ltd kan göra ändringar i materialet som finns på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Yellowsite Ltd förbinder sig dock inte att uppdatera materialet.

6. Länkar

Yellowsite Ltd har inte granskat alla webbplatser som är länkade till dess webbplats och är inte ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderandet av någon länk innebär inte att Yellowsite Ltd godkänner webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar

Yellowsite Ltd kan ändra dessa användarvillkor för sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa användarvillkor.

8. Tillämplig lag

Dessa villkor styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i 34, Araishu str, Riga, LV1039, Lettland och du underkastar dig oåterkalleligen den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i den staten eller platsen.